Όζον

...

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τις ευεργετικές επιδράσεις του όζοντος στον έλεγχο της ωρίμανσης και στην βελτίωση των συντηρούμενων προϊόντων, συνεργάζεται με γνωστές εταιρείες κατασκευής γεννητριών όζοντος του εξωτερικού και εγκαθιστά συστήματα παραγωγής όζοντος σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους και κάθε τύπου (ψυκτικοί θάλαμοι, οζονισμός νερού σε υδροψύξεις, γραμμές διαλογής κλπ) συνδυάζοντας τα μέγιστα οφέλη της χρήσης όζοντος στα προϊόντα.

Αυτόματο σύστημα διανομής όζοντος σε ψυκτικούς θαλάμους

Συλλέκτης τροφοδοσίας όζοντος με ροοστάτες

Απολύμανση κερασιών με όζον σε γραμμή διαλογής και συσκευασίας

Γεννήτρια όζοντος τροφοδοσίας 22 θαλάμων

Γεννήτρια όζοντος τροφοδοσίας

Γεννήτρια όζοντος

Απολύμανση κερασιών με οζονοποιημένο νερό

Αντλία τροφοδοσίας οζονοποιημένου νερού

Γεννήτρια όζοντος ενός θαλάμου