Τα ολοκληρωμένα έργα μας

Η ΤΕΧΝΗΜ A.E. δραστηριοποιείται στην κατασκευή ολοκληρωμένων έργων υπεύθυνα και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Η κατασκευή των έργων ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ
- Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
- Αρχιτεκτονικές μελέτες
- Στατικές μελέτες
- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
- Έκδοση μηχανολογικών αδειών και αδειών δόμησης
- Σύνταξη πλήρους φακέλου τεχνικών και οικονομικών στοιχείων για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- Εκσκαφές, θεμελίωση
- Κατασκευή φέροντος οργανισμού (συμβατικός ή μεταλλικός)
- Τοποθέτηση μονωτικών πανώ για κατασκευή ψυκτικών θαλάμων και λοιπών χώρων
- Τοποθέτηση ψυκτικών θυρών
- Βιομηχανικά δάπεδα
- Ψυκτική εγκατάσταση
- Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ασθενών και ισχυρών ρευμάτων
- Εγκατάσταση δικτύων πυρόσβεσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αέρα κλπ
- Κατασκευή και εξοπλισμός γραφείων και βοηθητικών χώρων
- Εξοπλισμός χώρου παραγωγής
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Με την ολοκλήρωση του έργου και την θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης εκδίδεται η άδεια λειτουργίας.

Α.Σ. Νεάπολης Αγρινίου

Πλάτανος Καλυβίων Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Μελέτη και κατασκευή ψυγείου - διαλογητηρίου ακτινιδίων με δεκαπέντε ψυκτικούς θαλάμους συνολικής χωρητικότητας 5.500 τόνους.

Α.Σ. Αχελώος

Αντλίες και δεξαμενή γλυκόλης

Μονάδες ψύξης freon-γλυκόλης

Χώρος διαλογής και τυποποίησης

Κυκλοφοριακός κόμβος σύνδεσης

Διάδρομος 15 ψυκτικών θαλάμων


Α.Σ. Αχελώος

Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας

Μελέτη και κατασκευή ψυγείου – διαλογητηρίου σπαραγγιών και λοιπών οπωροκηπευτικών με πέντε ψυκτικούς θαλάμους, δύο υδροψύκτες σπαραγγιών συνολικής δυναμικότητας πρόψυξης δέκα τόνων ανά ώρα, εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου και υγραντήρων.

Α.Σ. Αχελώος

Χώρος διαλογής και τυποποίησης σπαραγγιών

Αερόψυκτοι συμπυκνωτές ψυκτικού συγκροτήματος

Ψυχόμενος διάδρομος

Εξωτερική όψη συγκροτήματος


Α.Σ. “ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ”

Γουριά Μεσολογιου

Μελέτη και κατασκευή ψυγείου – διαλογητηρίου οπωροκηπευτικών, κυρίως ακτινιδίων και σπαραγγιών, με επτά ψυκτικούς θαλάμους συνολικής χωρητικότητας 1500 τόνων. Ψυκτικό συγκρότημα freon – γλυκόλης, εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου και υγραντήρων.

Α.Σ. “ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ”

Ψυκτικό συγκρότημα

Καυστήρες αιθυλενίου

Εγκατάσταση εξατμιστικού συμπυκνωτή

Δοχείο γλυκόλης - φάση εγκατάστασης

Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοματισμού

Διάδρομος τεσσάρων ψυκτικών θαλάμων

Γραμμή διαλογής και συσκευασίας ακτινιδίων

Ψυκτικό συγκρότημα - καυστήρες αιθυλενίου


Ε.Α.Σ. Καβάλας

Χαϊδευτό Ν. Καβάλας

Κατασκευή βιομηχανικού συγκροτήματος διαλογής, πρόψυξης και συντήρησης ακτινιδίων και σπαραγγιών, πενήντα δύο ψυκτικών θαλάμων, δυναμικότητας αποθήκευσης 9000 τόνων.
Υδροψύκτης σπαραγγιών δυναμικότητας πέντε τόνων ανά ώρα, κατασκευή και εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου, σύστημα παραγωγής όζοντος για την τροφοδοσία είκοσι δύο ψυκτικών θαλάμων, κατασκευή υδροψύκτη με χρήση οζονοποιημένου νερού για την απολύμανση των σπαραγγιών, τροφοδοσία οζονοποιημένου νερού στη γραμμή διαλογής των σπαραγγιών, στη φάση της κοπής πριν την τελική συσκευασία.
Ψυκτική εγκατάσταση freon – γλυκόλης και αποπάγωση με νερό.

Ε.Α.Σ. Καβάλας

Ψυχόμενος διάδρομος

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές

Εξωτερική όψη συγκροτήματος

Γεννήτρια όζοντος 22 ψυκτικών θαλάμων

Μονάδα ψύξης freon γλυκόλης

Πίνακας κίνηση και αυτοματισμού

Ράμπες φόρτωσης

Υδροψύκτης οζονοποιημένου νερού απολύμανσης σπαραγγιών

Εγκατεστημένη μονάδα ψύξης freon γλυκόλης

Ψυκτικός θάλαμος


ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Βελβεντός Ν.Κοζάνης

Μελέτη και κατασκευή για εκσυγχρονισμό συστήματος ψύξης, αντικατάσταση κυκλώματος freon με κύκλωμα γλυκόλης, δημιουργία νέων ψυκτικών θαλάμων, νέου μηχανοστασίου και κατασκευή υποσταθμού 1250 KVA.
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης φρούτων και ειδικότερα ροδάκινων, μήλων, αχλαδιών: 3500 τόνοι.

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Δύο ψυκτικά συγκροτήματα freon γλυκόλης

Γενική διάταξη μηχανοστασίου

Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοματισμού

Ψυχόμενος διάδρομος

Θάλαμος συντήρησης

Κατασκευή αποθήκης υλικών

Αντλίες γκυκόλης

Υποσταθμός


Α.Σ. Επισκοπής

Επισκοπή Ναούσης Ν.Ημαθίας

Μελέτη και κατασκευή επέκτασης με επτά ψυκτικούς θαλάμους, διαδρόμους, αντλιοστάσιο, μηχανοστάσιο και ράμπες φόρτωσης.
Κατασκευή νέου ψυκτικού συγκροτήματος freon – γλυκόλης για τον εκσυγχρονισμό δώδεκα ψυκτικών θαλάμων από τους οποίους οι τέσσερις είναι πρόψυξης.
Κατασκευή και εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου και εγκατάσταση υγραντήρων.
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης φρούτων και ειδικότερα ακτινιδίων 2800 τόνοι.

Α.Σ. Επισκοπής

Μονάδα ψύξης freon γλυκόλης με συμπιεστές ανοιχτού τύπου

Μονάδα ψύξης freon γλυκόλης με ημίκλειστους συμπιεστές

Ενδείξεις θερμοκρασίας γλυκόλης και λαδιού

Ψυχόμενος διάδρομος

PLC ψυκτικής μονάδας

Ψυκτικός θάλαμος

Ψυκτικός θάλαμος

Καυστήρας αιθυλενίου

Καυστήρες αιθυλενίου θαλάμων

Θάλαμος συντήρησης


Α.Σ.Ειδικού Σκοπού Κ.Γ.Ε. «Άγιος Λουκάς»

Ράχη Ν.Πιερίας

Μελέτη και κατασκευή ψυγείου – διαλογητηρίου για την τυποποίηση και συντήρηση κερασιών.
Το συγκρότημα αποτελείται από χώρο διαλογής, συσκευασίας και τυποποίησης, τέσσερις ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης, αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία.
Ψυκτική εγκατάσταση freon - γλυκόλης, υδροψύκτης κερασιών δυναμικότητας 4 τόνων ανά ώρα, υπερσύγχρονη ηλεκτρονική γραμμή διαλογής – ταξινόμησης – συσκευασίας κερασιών. Εγκατάσταση παραγωγής όζοντος για την τροφοδοσία των ψυκτικών θαλάμων και οζονοποιημένο νερό για την απολύμανση των κερασιών στη γραμμή διαλογής και συσκευασίας.
Όλη η γραμμή της επεξεργασίας των κερασιών λειτουργεί με υδρομεταφορά με θερμοκρασία νερού 4 βαθμών Κελσίου

Α.Σ.Ειδικού Σκοπού Κ.Γ.Ε. «Άγιος Λουκάς»

Ψυκτική μονάδα freon – γλυκόλης

Αντλία γλυκόλης

Ηλεκτρικός πίνακς κίνησης και αυτοματισμού

Ψυχόμενος διάδρομος

Ψυκτικός θάλαμος με αεροψυκτήρα και υγραντήρα

Υδροψύκτης κερασιών

Διαλογητήριο κερασιών ηλεκτρονικό και μηχανικό

Γεννήτρια όζοντος και οζονοποιημένου νερού

Απολύμανση κερασιών με ψεκασμό οζονοποιημένου νερού

Αερόψυκτοι συμπυκνωτές


Θ.Κόπανος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κάτω Σχολάρι Ν. Θεσσαλονίκης

Μελέτη - κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου διαλογής και συσκευασίας οπωροκηπευτικών , πέντε ψυκτικών θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, δυναμικότητας αποθήκευσης 540 τόνων, ψυκτική εγκατάσταση freon - γλυκόλης καθώς και διώροφο κτίριο γραφείων.

Θ.Κόπανος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ψυκτικός θάλαμος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Όργανα λειτουργίας θαλάμου ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Ψυχόμενη ράμπα φόρτωσης


Ε.Α.Σ. Ξάνθης

Εύλαλο Ν.Ξάνθης

Μελέτη και κατασκευή συγκροτήματος ψυγείου – διαλογητηρίου νωπών οπωρ/κών, κυρίως ακτινιδίων και ροδιών, με δύο ψυκτικούς θαλάμους πρόψυξης και δεκαοχτώ ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης συνολικής δυναμικότητας αποθήκευσης 3.400 τόνων.
Ψυκτική εγκατάσταση δυναμικότητας 774Kw με freon - γλυκόλη, εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου και υγραντήρων.
Πλήρης γραμμή διαλογής – ταξινόμησης – τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κυρίως ακτινιδίων, δυναμικότητας 10 tn/ώρα.

Ε.Α.Σ. Ξάνθης

Μηχανοστάσιο ψυκτικού συγκροτήματος

Εγκατεστημένοι εξατμιστικοί συμπυκνωτές

Θάλαμος πρόψυξης

Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοματισμού

Ψυχόμενος διάδρομος

Χώρος διαλογής και συσκευασίας