Μελέτες – εκδόσεις αδειών

...

Η εταιρεία ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. διαθέτει ιδιαίτερο μελετητικό τμήμα που απαρτίζεται από μηχανικούς με εξειδικευμένη εμπειρία και πολυετή πείρα σε θέματα μελετών και εκδόσεων αδειών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα στον τομέα επεξεργασίας, τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων. Οι μελετητές της εταιρείας, είναι σε θέση να συμβουλέψουν υπεύθυνα τον πελάτη, να προτείνουν λύσεις, να συντάξουν σχέδια και μελέτες, και να εκδώσουν άδειες γενικών και ειδικών απαιτήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες – έκδοση οικοδομικών αδειών.
• Μηχανολογικές μελέτες – έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Μελέτες διαθεσης λυμάτων – βιομηχανικών αποβλήτων.
• Παροχή Μέσης Τάσης.
• Μελέτες και αδειοδότηση κόμβων κυκλοφοριακής σύνδεσης
• Μελέτες πυρασφάλειας παντός τύπου.
• Μελέτες εφαρμογής ψύξης – θέρμανσης.
• Στοιχεία Τεχνοοικονομικών μελετών.
• Μελέτη – σχεδίαση και σύνταξη τεχνικών περιγραφών, προμετρήσεων και προϋπολογισμών οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών κτιρίων για υπαγωγή σε προγράμματα επενδύσεων.
• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για διαγωνισμούς ιδιωτικών έργων.