Διαλογητήρια

...

Η ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. συνεργάζεται με γνωστούς οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανών διαλογής – τυποποίησης, συσκευασίας και μικροσυσκευασίας οπωροκηπευτικών.

Διαλογητήριο σπαραγγιών

Διαλογητήριο κερασιών

Διαλογητήριο ακτινιδίων και λοιπών φρούτων

Διαλογητήριο φρούτων