Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γρηγοριάδης Όθων

Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Ιδρυτής
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος


Γρηγοριάδου Άνια

Διεύθυνση
Διαχείριση Ποιότητας
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου


Γρηγοριάδου Στεφανία

Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μέλος Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που πλαισιώνει την ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. είναι εξειδικευμένο σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας και είναι οργανωμένο ως εξής:

Τμήμα δημοσίων σχέσεων


Τμήμα προσφορών και πωλήσεων


Τμήμα μελετών


Τμήμα κατασκευών


Τμήμα τεχνικής υποστήριξης


Τμήμα έρευνας και πιστοποιήσεων


Οικονομικό τμήμα