Βιομηχανικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

...

Πρόψυξη, συντήρηση, υδρόψυξη, κατάψυξη φρούτων και λαχανικών. Κατάψυξη και συντήρηση φρούτων λαχανικών και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Κλιματισμός βιομηχανικών χώρων παραγωγής.

Γραμμή παράγωγης ψυκτικών συγκροτημάτων

Μονάδα ψύξης freon γλυκόλης

Υδροψύκτης

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές

Αποθήκη και αντλίες γλυκόλης

Εγκατεστημένο ψυκτικό συγκρότημα

Αεροψυκτήρας θαλάμου

Θάλαμος πρόψυξης

Αερόψυκτοι συμπυκνωτές