Κατασκευή Βιομηχανικών Κτιρίων

...

Η εταιρεία ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την κατασκευή κτιρίων βιομηχανικής χρήσης.
Σε όλη τη φάση υλοποίησης ενός βιομηχανικού κτιρίου, από την κατασκευή της θεμελίωσης έως και την αποπεράτωσή του, η εταιρεία μας εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες μεθόδους με στόχο την ποιότητα και λειτουργικότητα του κάθε κτιρίου.
Κατασκευάζουμε κτιριακά συγκροτήματα με φέροντα οργανισμό εξ ολοκλήρου μεταλλικό, σύμμεικτο ή οπλισμένου σκυροδέματος, σε οποιοδήποτε μέγεθος, είδος και χρήση.
Έχοντας το πλεονέκτημα της πολυετούς εμπειρίας και γνώσης στη μελέτη και υλοποίηση βιομηχανικών κτιρίων, εξασφαλίζουμε στην κατασκευή υψηλή ποιότητα, καλαισθησία, αντοχή στο χρόνο και απόλυτη ασφάλεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις λεπτομέρειες και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, έως την παράδοση του κτιρίου.