Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα

...

Για την σωστή συντήρηση των οπωροκηπευτικών εκτός από την θερμοκρασία και την υγρασία σημαντικό ρόλο παίζει και η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα σε ένα ψυκτικό θάλαμο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών με τεχνητά μέσα. Η εταιρεία μας πρωτοπορεί στην δημιουργία θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, και στην κατασκευή:
Γεννητριών αζώτου για την μείωση του οξυγόνου. Απανθρακωτών για τον έλεγχο του διοξειδίου του άνθρακα. Ηλεκτρονικών αναλυτών για τη μέτρηση του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Εγκαταστάσεις παραγωγής όζοντος. Το όζον είναι το πιο σίγουρο στοιχείο καθαρισμού και απολύμανσης φρέσκων προϊόντων.

Ψυκτική πόρτα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και βαλβίδα ασφαλείας

Στεγανοποίηση θαλάμου

Θάλαμος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

Προβολή μετρήσεων αναλυτή

Πρόγραμμα ηλεκτρονικού αναλυτή ελέγχου O2 και CO2

Συλλέκτης γεννήτριας Ν2

Κεντρικός απανθρακωτής

Γεννήτρια αζώτου και απανθρακωτής

Εγκατεστημένος απανθρακωτής

Βαλβίδα ασφαλείας

Βαλβίδα ασφαλείας και όργανα λειτουργίας θαλάμου ελεγχόμενης

Ηλεκτρονικός αναλυτής Ο2 και CO2