Κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων

...

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διατήρηση των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων, είναι η σωστή κατασκευή των ψυκτικών θαλάμων στους οποίους θα αποθηκευτούν.
Οι ψυκτικοί θάλαμοι που υλοποιούνται από την ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. συνδυάζουν την άρτια ποιότητα κατασκευής και την πλήρη λειτουργικότητα για την αποθήκευση των προϊόντων.
Η εταιρεία μας προτείνει και κατασκευάζει συγκροτήματα ψυκτικών θαλάμων με πάνελς πολυουρεθάνης κάθε τύπου, για συντήρηση – κατάψυξη και διατήρηση σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.
Το τελικό αποτέλεσμα για την κατασκευή των ψυκτικών θαλάμων προκύπτει μετά από προσεκτική μελέτη των μηχανικών μας, που λαμβάνει υπ’ όψιν τη δυναμικότητα βάσει των απαιτήσεων του πελάτη, το διαθέσιμο χώρο και την πιο αποδεκτή οικονομικά λύση.

Ψυκτικός θάλαμος

Ψυκτική πόρτα

Θάλαμος συντήρησης

Θάλαμος συντήρησης ακτινιδίων

Θάλαμος με υγραντήρα σε λειτουργία

Θάλαμος συντήρησης σε λειτουργία

Ειδική κατασκευή θαλάμου - Πανώ με αρμοκάλυπτρο και επιτόπια έγχυση πολυουρεθάνης

Ψυκτικός θάλαμος με δύο αεροψυκτήρες

Ψυκτικοί θάλαμοι - Ψυκτικός διάδρομος

Θάλαμος συντήρησης

Όργανα λειτουργίας θαλάμου

Ολοκληρωμένος θάλαμος συντήρησης