Καυστήρες Αιθυλενίου

...

Κατασκευή και εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου σε θαλάμους συντήρησης ακτινιδίων.
Ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής ακτινιδίων συντηρείται με τη χρήση καυστήρων αιθυλενίου της εταιρείας μας.