Το προφίλ της εταιρείας μας

Μας εμπιστεύονται οι καλύτεροι

Η ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης και των τεχνικών έργων.

Ποιοί είμαστε

Η ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1988 από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο Γρηγοριάδη Όθων, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος συνεργαζόμενος με κορυφαίους στο είδος οίκους του εξωτερικού απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες που αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξή της.

Η εταιρεία μας με το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει συγκροτήματα συντήρησης νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων και βιομηχανικών κτιρίων, εφαρμόζοντας τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες.

01.

Η φήμη της ΤΕΧΝΗΜ Α.Ε. βασίζεται στην τεχνογνωσία και ικανότητά της να αναλαμβάνει και να διεκπεραιώνει τεχνικά έργα με εξειδίκευση στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης, εκπονώντας όλες τις απαραίτητες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και να τα κατασκευάζει στον προκαθορισμένο χρόνο ακολουθώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας.

02.

Στο σχεδιασμό των έργων της εταιρείας μας, βασική μέριμνα είναι η κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας, με γνώμονα τις απαιτήσεις του πελάτη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

03.

Πολιτική της εταιρείας είναι η εφαρμογή προδιαγραφών που είναι σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την άρτια εκτέλεση των έργων.